Resa med hund och katt

Om du ska resa med din hund eller katt måste djuret som grund vara ID märkt, ha ett pass och vara vaccinerat enligt bestämmelserna i det land ni ska resa till.

Vi på Fjällveterinären hjälper er med detta!

Det är viktigt att du är ute i god tid – vaccination mot exempelvis rabies måste göras minst 3 veckor innan planerad inresa. Olika regler för vaccination gäller i olika länder – det är du som djurägare som bär ansvar över att ta reda på vad som gäller för det aktuella landet. Du hittar all information på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se/resa.

Förutom regler finns även rekommendationer för ytterligare vaccinationer och förebyggande behandlingar mot magtarmparasiter, insekter och fästningar.

Resande hundar och katter till Norge

För resa till Norge krävs från den 1 maj 2013 att hunden avmaskas mot dvärgbandmask och att veterinär intygar behandlingen i ett hundpass.

Från och med den 1 maj 2013 måste alla hundar som reser in i Norge ha hundpass, vara ID märkta samt avmaskas mot dvärgbandmask av veterinär. Avmaskningen och intygandet måste göras 1 till 5 dygn innan inresa i Norge. Läs allt om regelverket på Norska livsmedelsverkets hemsida www.mattilsynet.no

Fjällveterinären har drop in för avmaskning av resande hundar till Norge – välkomna!

LÄSTIPS!

Om Hundresor
En artikel från jaktJournalen skriven av Anna Pamuk

I en märklig tid när det mänskliga resandet i stort sett har upphört har handeln med hundar istället ökat. Ökningen handlar mestadels om större efterfrågan av hundar i pandemins spår och därigenom import av hundar från andra länder. Parallellt finns ett ökat veterinärt fokus på alla de allvarliga sjukdomar som utlandsfödda hundar kan bära med sig, ibland helt symtomlöst. Sjukdomar som våra inhemska hundar inte alls är skyddade emot och som kanske sedan länge har varit utrotade i Sverige. Många av dessa sjukdomar kan vara svårbehandlade och ibland till och med livshotande. I vissa fall kan de även smitta djurägaren.

 Därför finns det tydliga regler för hundar som reser in eller ut från Sverige. Reglerna är till för att hundar inte ska bli smittade, orsaka smitta och för att motverka oseriös handel med hundar. Allt för att inte nya farliga hundsjukdomar ska föras in i landet.

Det kan kännas besvärligt med alla regler som du som hundägare behöver följa när du ska meritera hunden i Finland, jaga vildsvin i östra Europa eller kanske para tiken i Storbritannien. Men reglerna är viktiga för att vi fortsatt ska kunna hålla en god hundhälsa i Sverige och slippa hundsjukdomar som vi inte har eller sedan länge har utrotat.

Rabies och andra virussjukdomar

Rabies är en fruktad virussjukdom som inte har förekommit hos djur i Sverige sedan 1886. Närmast oss förekommer rabies i östra Europa. Rabies smittar oftast genom bett från saliven hos infekterade djur. Sjukdomenorsakar en hjärninflammation med beteenderubbningar som följd. Vilda djur förlorar sin skygghet, medan tama djur kan bli skygga ochaggressiva. Till slut drabbas djuretav förlamningar och krampanfall.När väl symtom debuteratleder sjukdomen i princip alltid till döden.

Ett djur kan bära på rabiesvirus under flera månader innan symtom utvecklas. Tiden mellan infektion och symtom är vanligtvis runt en månad men kan variera mellan en vecka upp till fleraår. De flesta fall hos människa orsakas av bett från smittade gatuhundar.För att skydda Sverige från rabies gäller därför särskilda införselkrav bl. a genom vaccination.

Fästing och myggburna sjukdomar
I södra Europa finns en brun fästing, som kan sprida flera allvarliga sjukdomar, däribland anaplasmos som orsakas av bakterien ehrlichia. För hundar som blir sjuka tar det några veckor från fästingbettet till dess att hunden utvecklar eventuella symtom på anaplasmos. Symtomen är ofta ospecifika som feber, trötthet och dålig aptit. Hunden verkar ha ont i kroppen och upplevs ofta stel.

Det finns tyvärr inget vaccin mot anaplasmos. Förebyggande behandling består istället av att undvika fästingangrepp med hjälp av fästingpreparat och/eller daglig genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar. Viktigast är att reagera på om fästingen har en avvikande färg som brun.

I södra Europa finns två myggsorter som trivs i varmare klimat. Sandmyggor kan sprida leishmania, en parasitinfektion som både kan drabba hund och människa. Leishmanios drabbar flertalet organ i kroppen och leder ofta obehandlad till döden. Behandlingen är livslång och många smittade hundar drabbas ofta av följdsjukdomar som hudproblem. Problemet är att det kan ta flera månader eller år för sjukdomen att utvecklas hos smittade hundar.

 Stickmyggan kan smitta hundar med hjärtmask, en parasit som frodas i hundens hjärta och lungor. Följden blir en oförklarlig trötthet och luftvägssymtom, likt symtom som många av våra jakthundar kan drabbas av. Obehandlad kan parasiten leda till tilltagande cirkulationspåverkan och hjärtsvikt. Det finns många effektiva parasitdödande mediciner som både behandlar och förebygger hjärtmask. Vad gäller stick- och sandmyggorna undviks de precis som våra svenska genom ett bra myggmedel.

Dvärgbandmasken
Många av er som har rest med hund till Norge och Finland har säkert suckat över att behöva avmaska hunden mot dvärgbandmask, echinococcos. I detta fall är det en parasit som våra grannländer är rädda att föra in frånSverige. Enligt regelverket måste en veterinär avmaska hunden senast ett dygn innan tilltänkt inresa till grannlandet.

Tidigare var dvärgbandmasken relativt vanligt förekommande i Skandinavien, i största grad kopplad till rennäringen. Med avmaskningsprogram förekommer dvärgbandmask bara på några få områden i Sverige och då framförallt hos räv. Dvärgbandmasken är däremot fortsatt vanligt förekommande i centrala och östra Europa.

Dvärgbandmasken ger inga sjukdomssymtom på hundar men hundar kan vara smittbärare och faktiskt smitta människa, som kan vara mellanvärd för parasiten. Den vuxna parasiten lever i en huvudvärd varifrån ägg utsöndras med avföringen. När äggen äts upp av en mellanvärd utvecklas de till en blåsmask i lever, lungor eller andra inre organ. Blåsmasken kan leva där i flera år utan att orsaka symtom.

När blåsmasken spricker drabbas människan av en allvarlig allergisk reaktion som kan bli livshotande, vilket är grunden till att sjukdomen tas på stort allvar. Därför är det väldigt viktigt att alla, oavsett krav, avmaskar sina hundar som vistats i områden där smittan finns. En hund som avmaskas blir smittfri inom tre dygn.

Regelverket kring resa med hund
Generellt upplevs Jordbruksverkets och Tullverkets regler om införsel av hund kanske inte helt enkla, men nog så viktiga att följa för att vi inte ska få in oönskade hundsjukdomar.

Det är du som djurägare som behöver ta reda på vilka införselregler som gäller till det land hunden ska resa till. Det finns olika regler för olika länder. Du ansvarar också för att se till att hunden uppfyller kraven för införsel i alla de länder som man passerar. Länder utanför EU har generellt hårdare införselkrav än länder inom EU. Om hunden inte uppfyller kraven vid gränsöverförsel kan den avvisas, sättas i karantän eller till och med avlivas.

Vid införsel av hund till Sverige från ett annat EU land ska hunden vara ID märkt, vaccinerad mot rabies senast tre veckor innan avresa och ha ett EU pass för hundar. Detta pass ska precis som våra pass betraktas som en värdehandling. I tullen ska hunden anmälas och det av veterinär ifyllda passet ska visas upp. I passet ska hundens identitet och ägande styrkas och hundens samtliga vaccinationer och avmaskningar finnas dokumenterade.

Kampen mot främmande sjukdomar

Kanske sitter du nu och slutplanerar en jaktprovsresa till Finland eller som jag hoppas på en resa till mellanvästern i USA för att para vår jaktgoldentik. Det är inte som Stenmark sa bara att åka och en sak är klar, att resa med hund kostar pengar och kräver förberedelse. På Jordbruksverkets sida ”Resa med hund och katt” finns en bra guide vad som gäller för just din tilltänkta hundresa. Kom ihåg att det är du som är ansvarig för att ta reda på vilka regler som gäller för det land du ska åka till.

Vaccination, myggmedel och parasitpreparat blir viktiga medel i kampen mot att föra in exotiska hundsjukdomar i Sverige. Regler och hundägaransvar säkerställer att hundar som transporteras mellan länder inte för med sig smitta.Det är också naturligtvis viktigt att alla transporter sker på ett säkert sätt där hunden får inte utsättas för skador eller lidande under transporten.

Vi lever i en tid när fler och fler hundar reser och tyvärr har den illegala hundimporten också ökat i pandemins spår. Den bruna hundfästingen och sjukdomar som rabies är inte längre något som man bara har hört talas om utan som faktiskt ”poppar upp” och kan drabba våra egna hundar i Sverige. Som hundägare behöver vi alla därför ta vårt ansvar för att försöka stoppa smittsamma sjukdomar. Det är därför bara att bita ihop över merkostnader och till synes krångliga regler när du ska importera en hund eller ta med dig jaktkompisen utomlands och tillbaka till Sverige igen.

 

 

Tillbaka till råd från veterinären

Fjällveterinären –
Veterinärklinik och
Friskvårdsbutik

Sommartider juni och juli
Alla vardagar kl08-16
Telefontid kl08-09

Ordinarie öppettider
Måndag, Onsdag, Fredag kl08-16
Tisdag, Torsdag kl08-20

Veterinär rådfrågning
Telefontid vardagar kl08-10 (obs sommartid juni/juli kl08-09)
Rådgivning kan gärna göras via mail info@fjallveterinaren.se 

Akuta sjukdomsfall
Akut telefon direkt 076-10 99 188
Gäller endast under klinikens öppettider

Tidsbokning
Telefontid bokning vardagar kl08-16 med möjlighet att lämna meddelande för att bli uppringd.
Vi svarar som alternativ löpande på era frågor via info@fjallveterinaren.se 
OBS! Avbokning av tid görs senast 24 h innan bokad tid via telefon eller info@fjallveterinaren.se

Vaccination och kloklipp (okomplicerat på vaken hund)
Sker under klinikens öppettider,
boka ditt besök via bokning@fjallveterinaren.se eller 0670-109 09.

Drop-in avmaskning (Norgetablett)
Under klinikens öppettider, viss väntetid kan förekomma

Fjällfiket
Öppet vardagar kl08-16, hemlagad lunch kl09-14
Sommarlunch juli med kallskuret och gofika
Telefon direkt 072-22 07 763.

Mer info om:
Fjällfiket, Café & Restaurang i Jämtland

Kontakt

Fjällveterinären växel 0670-109 09
Akut telefon direkt 076-10 99 188

Fjällveterinären i Strömsund
Lövbergavägen 45, Strömsund
– bredvid ICA Solbacken och Hälsocentralen