HD och ED röntgen

På Fjällveterinären röntgas många hundar som en del av viktiga hälsoprogram för olika raser. Innan besöket har djurägaren registrerat avläsning på SKK via skk.se/röntgen. Remissen kan då enkelt plockas upp av oss inför röntgen. Hunden ges lugnande i lagom dos och bilder tas. De av djurägaren valda bilderna skickas sedan till SKK för avläsning.

Boka tid för röntgen? Maila bokning@fjallveterinaren.se

Här kommer ett sammanfattande utdrag om HD och ED röntgen från boken Hela Jakthunden av Anna Pamuk. Boken finns att köpa via vår webbutik.

Att välja bra avelshundar kräver stor eftertanke. Vi vill skapa en bra kombination som ger förutsättningar för sunda, friska, hållbara och presterande avkommor. Den tilltänkta avelshunden måste genomgå undersökningar med syfte om att leta efter ärftliga sjukdomar. Det kan röra sig om blodprov för gentester, ögonlysning eller röntgen av höftleder och armbågsleder. Syftet är glasklart, genom att identifiera individer som bär på ärftliga sjukdomar kan vi skapa en bättre hälsa för hela hundrasen (även om vi inte ska stirra oss blinda på enskilda undersökningar).

Vi ska nu titta närmare på ett av hälsoprogrammen nämligen röntgen av höftleder (H) och armbågsleder (E) i syfte att finna dysplastiska (D) leder, vilket betyder leder med avvikande utseende och passform.

Vad är HD och ED röntgen?
Genom att mäta passformen genom en vinkel från höftledskulans mittpunkt till höftledens främre kant bedöms HD – höftledsdysplasi. Passformen bedöms från grad A till E, där A och B bedöms som normala och C, D och E bedöms som dysplastiska i stigande grad. En för dålig passform leder till inflammation (artros) och ledsmärta.

ED eller armbågsdysplasi är i sin tur bara ett samlingsnamn för om benpålagringar syns på röntgen av armbågslederna. Orsakerna till ED är tillväxtrubbningar som genom en onormal tillväxt i skelettet leder till en dålig passform i leden och därmed ledsmärta.

Hur går en röntgen till?
En HD/ED röntgen ska resultera i röntgenbilder som ger en rättvis bild av individen. Det innebär att bilderna måste vara noggrant tagna, att hunden inte är för avslappnad men heller inte för vaken och att den är i god kondition och i lagom hull för undersökningen.

Hunden ID kontrolleras, undersöks och ges lugnande. För HD röntgen placeras hunden i en speciell vagga på röntgenbordet så att bäckenet är helt rakt och bakbenen är helt parallellt mot varandra. Bakbenen roteras sedan så att knäskålarna ligger rakt över knälederna. För ED placeras hunden på respektive sida och armbågslederna böjs i en 45 gradig vinkel. Genom vinkeln friprojiceras själva armbågslederna så att eventuella pålagringar syns. De digitala bilderna skickas sedan via remiss till Svenska kennelklubbens (SKK) röntgenavdelning för bedömning.

När ska hunden röntgas?
Det finns egentligen ingen anledning att frångå de ålderrekommendationer som SKK ger. Det är dock alltid viktigt att bedöma den enskilda individen. De flesta av våra jakthundar kan röntgas från ett års ålder. Uppfödares rekommendationer att ”vänta” är enbart baserat på tyckande och inte på fakta. Att vänta för länge med röntgen kan istället ge upphov till att hunden bedöms ha pålagringar, som är att betrakta som ett normalt slitage hos en jakthund.

Kan sedering påverka röntgenresultatet?
Sedering eller lugnande medel ges alltid till en hund som ska HD röntgas. Vilket preparat som används för sedering och i vilken dos preparatet ges beslutas av respektive veterinär. Det är viktigt att veterinären gör en individuell bedömning för att röntgenundersökningen ska resultera i en rättvis bedömning. Verkningssätten hos preparaten är olika, en del mer muskelavslappnande och en del mer sövande. En för vaken hund eller ett rent muskelavslappnande preparat kan i studier ge falskt positiva resultat, alltså dölja en dysplastisk led om hunden lider av slappa leder.

Vad är en slapp led?
En hund med en dysplastisk höftled har ofta ett skelett som är anatomiskt och fysiologiskt felaktigt. Höftledskulan kanske är knotig med liten hals och skålen grund. Passformen mellan skelettdelarna blir dålig och dysplasin är ett faktum. Men det kan också röra sig om ett skelett som anatomiskt är riktigt men som pga. slappa ligament kring höftleden får en dålig passform. Det ökade och varierande avståndet mellan kula och skål orsakar samma friktion/retning mellan skelettdelarna och leden bedöms som slapp. Varför är slappa leder viktigt? Hundar med slappa leder kan lättare utveckla HD om de sätts i för tidig jakt jämfört med en individ med normal status.

Påverkar ett löp HD resultatet?
Även om det inte finns studier på området rekommenderar vi inte att röntga under löp eller under dräktighet/efter förlossning. Genom hormonpåverkan luckras bäckenfogarna upp och ett rättvist röntgenresultat kan inte garanteras under sådana förhållanden.

Anmärkningar vid HD/ED röntgen
Visst är det tråkigt att få en anmärkning på HD/ED röntgen. Förutsatt att röntgenundersökningen har genomförts på ett korrekt sätt och att ovan kriterier varit uppfyllda gäller det att förhålla sig till resultatet, både avelsmässigt och för individens hälsa.

Det är omöjligt att på en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin dysplasi. Det finns inget säkert samband mellan symtom på ledsmärta och graden av benpålagringar. Vad vi tyvärr ofta ser är att unga och aktiva jakthundar med måttliga till kraftiga pålagringar (framförallt ED) ofta och tidigt uppvisar hälta efter jakt.

Vad ska du göra om din hund fått en anmärkning?
Det är bara bra om en hund som diagnosticerats med dysplasi motioneras – med eftertanke. Träningen ska ske rutinmässigt och regelbundet, höjas successivt inför jaktsäsongen och gärna utföras på mjukare underlag.

  1. Inför träning och jakt är det extra viktigt att värma i (koppelpromenad) och ur (massage och stretching) hunden för att minska risken för skador. För att ytterligare minska skaderisken är det också bra att täcka hunden före och efter jakten (ex Back on Track ®).
  2. Eftersom övervikt orsakar en ökad mekanisk belastning på lederna bör artrospatienter alltid hållas i lagom hull. Övervikt brukar sällan vara ett problem hos våra jakthundar men kan komma smygande med ökad ålder och under perioder av minskad aktivitet.
  3. Det viktigaste och mest effektiva tillskottet för att dämpa artrosutvecklingen är som du nu vet den goda fettsyran omega 3 (fiskolja). Glukosamin ges annars till hundför att förebygga och lindra de symtom som uppstår vid artros. Som ämne är det verksamt vid bildandet av ledbrosk, och får därför anses som ett viktigt tillskott vid alla typer av ledsjukdomar.
  4. Rehabilitering är ofta en mycket effektiv behandling för att minska smärtan hos hundar med artros. Målet med rehabiliteringen är att öka muskelmassan kring den skadade leden och därigenom öka rörligheten och minska smärtan.
  5. Om en hund visar symtom på ledsmärta kan medicinsk behandling vara högst aktuell. Idag finns det en rad olika typer av effektiva antiinflammatoriska läkemedel, både i tablettform och som injektion. Det finns ingen anledning att din hund ska behöva avstå jakt för att den har ont på grund av ledsmärta. Smärta ökar artrosutvecklingen och innebär ett lidande för hunden.

 

 

Tillbaka till råd från veterinären

Fjällveterinären –
Veterinärklinik och
Friskvårdsbutik

Sommartider juni och juli
Alla vardagar kl08-16
Telefontid kl08-09

Ordinarie öppettider
Måndag, Onsdag, Fredag kl08-16
Tisdag, Torsdag kl08-20

Veterinär rådfrågning
Telefontid vardagar kl08-10 (obs sommartid juni/juli kl08-09)
Rådgivning kan gärna göras via mail info@fjallveterinaren.se 

Akuta sjukdomsfall
Akut telefon direkt 076-10 99 188
Gäller endast under klinikens öppettider

Tidsbokning
Telefontid bokning vardagar kl08-16 med möjlighet att lämna meddelande för att bli uppringd.
Vi svarar som alternativ löpande på era frågor via info@fjallveterinaren.se 
OBS! Avbokning av tid görs senast 24 h innan bokad tid via telefon eller info@fjallveterinaren.se

Vaccination och kloklipp (okomplicerat på vaken hund)
Sker under klinikens öppettider,
boka ditt besök via bokning@fjallveterinaren.se eller 0670-109 09.

Drop-in avmaskning (Norgetablett)
Under klinikens öppettider, viss väntetid kan förekomma

Fjällfiket
Öppet vardagar kl08-16, hemlagad lunch kl09-14
Sommarlunch juli med kallskuret och gofika
Telefon direkt 072-22 07 763.

Mer info om:
Fjällfiket, Café & Restaurang i Jämtland

Kontakt

Fjällveterinären växel 0670-109 09
Akut telefon direkt 076-10 99 188

Fjällveterinären i Strömsund
Lövbergavägen 45, Strömsund
– bredvid ICA Solbacken och Hälsocentralen