Urinsten hos katt

Urinsten hos katt är snarare urinkristaller av salt som genom att täppa till urinvägarna, kan orsaka trängningar och akut urinstopp. Kristallerna kan bildas hos alla katter, men är betydligt vanligare hos kastrerade hankatter, eftersom de har ett smalare urinrör.

Vid ett akut urinstopp kan kristallerna, genom att täppa till urinröret, orsaka urinförgiftning och skada kattens njurar. Ett akut urinstopp är ett livshotande tillstånd och måste åtgärdas akut av veterinär. Symtomen kan uppstå akut. Katten kissar ofta och lite, ibland bara några droppar urin. Urinen är ofta blodfärgad. Katten uppvisar oro och försöker hela tiden kissa.

I akutskedet söver veterinären katten för att med en speciell urinkateter försöka lösa stoppet genom att spola urinvägarna med rikliga vätskemängder. I svåra fall kan operation av urinvägarna bli nödvändig.

För att efter akutbehandling lösa upp redan bildade stenar, finns ett dietfoder som löser upp urinstenar att köpa hos oss. Detta foder ges i minst en månad för att motverka ett nytt urinstopp.

Om katten fortsatt är symtomfri ges därefter ett annat dietfodersom motverkar uppkomsten av urinkristaller genom att det innehåller låga salthalter och surgör urinen.

Övriga råd:

  • Håll katten i ett normalt hull. Överviktiga katter drabbas lättare.
  • Kontrollera att katten dricker och kissar ordentligt. Kontrollera att det inte är blod i urinen.
  • Om inte katten kan kissa – kontakta omedelbart veterinär!

urinsten

Tillbaka till råd från veterinären

Fjällveterinären –
Veterinärklinik och
Friskvårdsbutik

Öppettider
OBS UTÖKADE under jaktperiod 15 aug-15 okt

Må 7-20
Ti 7-20
Ons 7-20
To 7-20
Fre 7-17

Veterinär rådfrågning 
Telefontid vardagar 8-9 och 14-15 alt info@fjallveterinaren.se

Akuta sjukdomsfall
Akut telefon direkt 076-10 99 188

Tidsbokning 
Gör du via 0670-109 09 alt bokning@fjallveterinaren.se

Drop-in (vaccination, kloklipp)
I första hand ons-tors 13-20 (bokning annan tid)

Drop-in avmaskning (Norgetablett)
Under klinikens öppettider, viss väntetid kan förekomma

Kontakt

Fjällveterinären växel 0670-109 09
Akut telefon direkt 076-10 99 188

Fjällveterinären i Strömsund
Lövbergavägen 8
Mitt i Strömsund
– bredvid ICA och Storälgen vid E45