Noskvalster

Dåligt luktsinne – är det noskvalster… eller?
Som veterinär får jag ofta frågor om noskvalster på hund. I det typiska fallet söker djurägaren hjälp för att jakthunden plötsligt har tappat luktsinnet och inte tar tydliga spår. Ibland uppvisar också hunden de för noskvalster typiska inåtgående nysningarna.

Noskvalster har blivit en allt vanligare förklaring till varför jakthunden plötsligt inte fungerar under jakten… och visst vore det enkelt om så alltid var fallet!

Det finns många myter om den lilla parasiten – bland annat mötte jag en djurägare som var helt övertygad om att noskvalster faktiskt kunde spridas till hans hundar med luften från grannens hund på andra sidan byn. Så är naturligtvis inte fallet – låt oss reda ut myterna och hitta sanningen bakom dåligt luktsinne hos våra jakthundar.

Vad är egentligen ett noskvalster?

Noskvalster är en mm stor parasit som lever i hundens nos och bihålor. Det trivs i fuktiga och varma miljöer och är känslig för torka och kyla. Trots att man känt till parasiten sedan 40-talet är dess liv fortfarande till största delen okänt. Vad man vet är att parasiten lever hela sitt liv i hundens nos/bihåla och har en livscykel (från ägg till att själv lägga ägg) som troligen sträcker sig över tre veckor.

År 1971 beskrev veterinärer i Sverige för första gången fynd av noskvalster hos hundar i Europa. I dagsläget har förekomst av noskvalster rapporterats från i stort sett hela världen. Av okänd orsak är det framförallt i Sverige och i Norge som man anser att parasiten orsakar problem hos hundar. I vilken utsträckning smittan finns i Sveriges hundpopulation är okänt – en studie visar att så mycket som var femte hund bär på noskvalster och att det framförallt är hundar över tre år som drabbas.
Hur smittas hunden av noskvalster?

Den vanligaste smittspridningen av noskvalster sker från en smittad hunds nos till en osmittad hunds nos. Man tror att även att en indirekt smitta kan förekomma eftersom parasiten under gynnsamma förhållanden (fuktigt och varmt) kan överleva flera veckor utanför hunden. Vad man vet drabbar parasiten inga andra djurslag.

Diagnos och behandling av noskvalster

Man ska ha ”tur” för att se ett noskvalster! Du får som djurägare nöja dig med en på symtomen baserad sannolikhetsdiagnos EFTER en undersökning för att utesluta en halsinflammation. Att ”förebyggande” behandla mot noskvalster för säkerhets skull är förkastligt och kan utsätta hunden för stor fara.

Tidigare användes det parasitdödande preparatet Ivomec som behandling mot noskvalster. Preparatet är dock inte registerat för hund och dödsfall har förekommit inom vissa hundraser. Därför genomfördes studier för att hitta alternativa preparat 90 talet. Spot on preparatet Stronghold är idag den enda registrerade behandlingen mot noskvalster och är effektivt och säkert för alla hundraser.

Vad orsakar då hundens dåliga luktsinne om det inte är noskvalster?

Jag brukar skämtsamt säga att ”det går ett noskvalster på hundra halsinflammationer” när vi pratar om orsaker till dåligt luktsinne hos våra jakthundar. En hund med ett dåligt luktsinne ska undersökas ordentligt innan eventuell behandling mot noskvalster sätts in. Först rätt diagnos, sedan rätt behandling!

Det är mer sannolikt att en hund med dåligt luktsinne lider av en halsinflammation än av en noskvalster infektion.

Varför får hundar halsinflammation?

En halsinflammation är egentligen kroppens reaktion på en retning. Visst kan virus, bakterier, parasiter vara orsak till själva retningen, men även en överansträngning av luftvägarna kan ge upphov till halsinflammationer på våra jakthundar. Det är själva infektionen (virus, bakterier, parasiter) som smittar och inflammationen som ger upphov till hundens symtom.
Infektioner i de övre luftvägarna orsakade av bakterier och virus är inte ovanligt på våra hundar. Framförallt virus sprids lätt mellan individer och kan orsaka långvariga bekymmer på en arbetande hunds luftvägar. Tyvärr förekommer parasiter som lungmaskar mer frekvent i Sverige. Vid utredning av ”dåligt luktsinne hos jakthunden” är det därför viktigt att utesluta dessa med avföringsprov.

Vissa individer drabbas tyvärr lättare av inflammationer i luftvägarna, troligen beroende på hundens anatomi och inte minst på dess arbetssätt. En duktig jakthund löper större risk att överanstränga sina luftvägar och drabbas av halsinflammation.

Hunden med halsinflammation

Inflammationen gör att luftvägarna lätt blir ansvällda under ansträngning, orsakar smärta då hunden ska äta eller skälla och kan sist men inte minst ge ett dåligt luktsinne som blir påtagligt under träning och jakt. Klassiskt arbetar hunden bra i början av släppet för att efter en kortare stund upplevas vara utan luktsinne. Det kan till exempel vara en stövare som vid upprepade tillfällen till en början driver bra för att efter en kortare stund helt tappa bort haren.
Hur vet jag då om hunden har en halsinflammation?

Som hundägare är det viktigt att ”ha koll på hälsoläget” för att upptäcka och förebygga skada. Du kan som hundägare enkelt upptäcka avvikelser i tid genom en enklare hundbesiktning. En av de viktigaste delarna av undersökningen innefattar en yttre och inre halsinspektion.

Den yttre halsinspektionen omfattar en palpation (att med fingrarna undersöka) av de övre luftvägarnas lymfknutor och luftstrupen. En svullen och öm lymfknuta och/eller en tydlig och ofta ihållande hosta vid palpation av svalg och luftstrupe är tecken på halsinflammation.

Slemhinnorna i munnen ger oss mycket information om hundens allmäntillstånd. En rodnande slemhinna med tydliga små blodkärl (röd garntråd) är tecken på inflammation. Ofta syns rodnaden också längre ner mot svalget och omfattar ibland tonsillerna eller halsmandlarna.

Vid tecken på en halsinflammation ska veterinär omedelbart kontaktas för en vidare undersökning. Efter utredning av orsaken till inflammationen och bedömning av dess omfattning sätts behandling in mot inflammationen och vid behov mot infektionen. Vila från aktivitet är viktigt! Det är sedan av största vikt att djurägaren i samråd med sin veterinär följer upp behandlingen och förebygger återfall genom undersökning och toppladdning under jakt.

Våga vägra halsinflammationer!

Som djurägare bär vi ett stort ansvar för våra arbetande hundar. Vi påverkar risken för att vår hund kan drabbas av hälsoproblem som halsinflammation genom vårt förhållningssätt till vår jakthund.

Att förvalta sin jaktkompis med rätt träning, utfodring och undersökning borde vara en självklarhet för alla. Tyvärr ser jag fortfarande djurägare som med för stor iver har låtit hunden jaga flera dagar i sträck och/eller inte har toppladdat hunden för hårt arbete. En hund som går för hårt och som inte toppladdas kommer att drabbas av oxidativ stress som orsakar livsfarliga vävnadsskador i kroppen. Lätt kan då hunden drabbas av kroniska hälsoproblem som inte går att medicinera bort.

Våga vägra onödiga noskvalsterbehandlingar och låt undersöka era hundar om de uppvisar ett dåligt luktsinne eller irrar runt. Det är mer sannolikt att orsaken är en halsinflammation!

Tillbaka till råd från veterinären

Fjällveterinären –
Veterinärklinik och
Friskvårdsbutik


Öppettider Fjällveterinären klinik

Måndag – Onsdag – Fredag kl08-16
Tisdag-Torsdag kl08-20

Öppettider FjällFiket
Måndag – Fredag kl08-16
Lunchservering kl09-14

VARMT VÄLKOMNA!

Veterinär rådfrågning
Telefontid vardagar kl8-10 alt info@fjallveterinaren.se

Akuta sjukdomsfall
Akut telefon direkt 076-10 99 188
Gäller endast under klinikens öppettider

Tidsbokning 
Ring 0670-109 09 alt bokning@fjallveterinaren.se
Avbokning av tid görs senast 24 h innan bokad tid via telefon eller bokning@fjallveterinaren.se

Drop in för vaccination, kloklipp på vaken hund
Drop-in tisdagar och torsdagar kl17-19, viss väntetid kan förekomma.
Övriga tider kan bokas via bokning@fjallveterinaren.se eller 0670-109 09
OBS följ våra Coronarestriktioner för att undvika trängsel/smittspridning

Drop-in avmaskning (Norgetablett)
Under klinikens öppettider, viss väntetid kan förekomma
OBS följ våra Coronarestriktioner för att undvika trängsel/smittspridning

Kontakt

Fjällveterinären växel 0670-109 09
Akut telefon direkt 076-10 99 188

Fjällveterinären i Strömsund
Lövbergavägen 45, Strömsund
– bredvid ICA Solbacken och Hälsocentralen